موشن گورو | آموزش موشن گرافیک
جعفر فاضل 1

جعفر فاضل

جعفر فاضل یکی از بهترین مدرسین در حوزه موشن گرافیک در ایران و جهان است که با تجربه چند ساله و تمرکز در حوزه موشن گرافیک به یک مدرس حرفه ای در این زمینه تبدیل شود . جعفر همیشه خود را بروز نگه میدارد و از آخرین آموزش های حوزه خود استفاده می کند.